حالت شب
انتخاب رنگ

دربــاره ما

بخش همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حضرت معصومه(س)قم

الگو و سرآمد بودن
در همکاری های علمی بین المللی میان دانشگاههای منطقه و دانشگاههای جامع خاص بانوان
با حفظ معیارهای دینی و ارزش های انقلابی

امور دانشجویان بین المللی

0

دانشجویان

0

سال های تجربه

همکاری های علمی بین المللی

0

دانشجویان

0

سال های تجربه

پیوندهای مفید

ثبت نام برای دانشگاه

تماس با ما

آدرس 1
قم-بلوار الغدیر- بعد از پردیسان-دانشگاه حضرت معصومه(س)
ایمیل
شماره های تماس
025-32012000